آخرین خبرها

BBC با تولید تلویزیون های هولوگرافیک، نگاهی به آینده دارد

BBC معمولا در تکنولوژی پخش جزو شرکت های پیشرو است. واقعیت مجازی، پخش سه بعدی و برنامه نویسی ۴K نمونه هایی از آن هستند. هر سه این موارد، این رسانه را به فضای عمومی تبدیل کرده اند. رسانه بعدی این مجموعه، تلویزیون هولوگرافیکی است. بعنوان نقش آن در کشف تکنولوژی های جدید، BBC به طور آزمایشی، بخشی از آرشیو خود ...
ادامه مطلب »


بالا