آخرین خبرها

کلید های غیر لمسی

کلید های غیر لمسی نصب شده در بیمارستان یل (YALE)     شرکت ” Holo Touch ” یک شرکت آمریکایی است که کلیدهای هولوگرافیک غیر لمسی را توسعه داده است.(به شماره ۲۴ HN vol  سوم مارس رجوع کنید.) این شرکت اولین نصب فعال و کامل این محصول را ارائه کرده است.کلیدهای دربازکن بیمارستان نیو هون یل در نیو هون  نه تنها ...
ادامه مطلب »


بالا