آخرین خبرها

موزه آمریکا اولین موزه سه بعدی بازماندگان هولوکاست را راه اندازی می کند

Adina Sella روی سن نشسته و درباره زندگی خود بعنوان بازمانده هولوکاست صحبت می کند. این نمایشگاه، بعنوان اولین نمونه خود به این سبک است و هدف از برگزاری آن، حفظ شرح حال نسلی است که به سرعت در حال نابودی هستند. در این نمایشگاه، صدای سیزده بازمانده هولوکاست ساکن آمریکا ضبط و هولوگرام آن ها تهیه شده است و ...
ادامه مطلب »


بالا