آخرین خبرها

کنفرانس هولوگرافی

کنفرانس هولوگرافی در آمریکا واروپا   ” SPIE ” حداقل دو کنفرانس در سال آینده در زمینه هولوگرافی خواهد داشت.Photonics west   ضیافت و مذاکره اصلی آن در مرکز مسکون در سان فرانسیسکو از ۲۷-۲۲ ژانویه ۲۰۱۱ برگزار خواهد شد.درحالیکه Optics&Optoelectronic  در پراگ برگزار خواهد شد و زمان برگزاری آن ۲۱-۱۸ آوریل ۲۰۱۱ می باشد.
ادامه مطلب »


بالا