آخرین خبرها

کاربردهای متعدد هولوگرام

تکنولوژی هولوگرام، توانایی پخش تصاویر یا هولوگرام شخص یا شیء، روی پروژکتور، در زمان مشخص و در مکان دیگری از مصاحبه است. برخی از کاربردهای متعدد آن از این قرار است: -این تکنولوژی توسط دادگاه برای حفظ امنیت شاهدان مورد استفاده قرار گرفته است. -بانک ها نیز از گوینده های هولوگرامی در کیوسک های ATM استفاده می کنند. -وکلا نیز ...
ادامه مطلب »


بالا