آخرین خبرها

هولوگرام های صوتی، اشیا را با امواج صوتی جابجا می کنند

روش جدیدی برای ایجاد هولوگرام های صوتی به وجود آمده که به طور گسترده ای فرآیند حرکت دادن اجزاء را با استفاده از امواج صوتی را ساده می کند. از این روش جهت شناسایی امواج صوتی استفاده می کنند. منبع: www.aiche.org
ادامه مطلب »


بالا